Small bowl & 2 Spring Rolls

  • $13.90

Bún bò truyền thống Việt Nam, cùng với bún, giá đỗ, rau theo mùa, dầu tương đen & tương ớt