Sliced Beef

  • $12.90

Bún bò truyền thống Việt Nam, cùng với bún, giá đỗ, rau theo mùa, dầu tương đen & tương ớt